Slobada

2

COMMAND PROMPT NASIL KULLANILIR? KOMUT SATIRI HAKKINDA HER ŞEY!

Command Prompt/Komut İstemi (MS-DOS) Nedir? Nasıl Açılır?

▼ Komut satırı (veya komut satırı arayüzü), bir bilgisayar kullanıcısının, belli metinleri (komutları) girerek, bilgisayarla iletişime geçmesini sağlayan MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System. Türkçe: Microsoft Disk İşletim Sistemi) tabanlı bir konsoldur.
▼ Sırası ile; Başlat > Çalıştır (kısayol: Windows+R) > CMD.exe işlemi onaylanınca yeni bir CMD.exe komut yorumlayıcısı örneği başlatır.
▼ Komut satırında, CMD komutu parametresiz kullanıldığında, işletim sisteminin sürüm ve telif hakkı bilgilerini görüntüler. Bununla birlikte Komut satırı, kullanıcıya herhangi bir grafiksel arayüz sunmaz, sadece kullanıcının metin kipinde bilgisayarla iletişime geçmesini sağlar. İşletim sistemi veya yazılıma göre komutları da değişebilir. Örnek vermek gerekirse; bir dizini listelemek için MS-DOS'ta dir (ing. directory) komutu kullanılırken, UNIX benzeri terminallerde ls (ing. list) komutu kullanılır.
COMMAND PROMPT/KOMUT SATIRI'NDA PARAMETRELER
/c = Dize’de belirtilen komutu yerine getirir ve sonra durur.
/k = Dize’de belirtilen komutu yerine getirir ve devam eder.
/s = /c veya /k parametresinden sonra Dize kullanımını değiştirir.
/q = Yankıyı kapatır.
/d = AutoRun komutlarının yürütülmesini devre dışı bırakır.
/a = İç komut çıktısını bir kanala veya dosyaya Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) biçiminde gönderir.
/u = İç komut çıktısını bir kanala veya dosyaya Unicode biçiminde gönderir.
/t:FG = Ön plan F ve arka plan G renklerini ayarlar. Yan tarafta, F ve G değerleri olarak kullanabileceğiniz geçerli onaltılı sayılar listelenmektedir.
/e:on = Komut uzantılarını etkinleştirir.
/e:off = Komut uzantılarını devre dışı bırakır.
/f:on = Dosya ve dizin adı bitimini etkinleştirir.
/f:off = Dosya ve dizin adı bitimini devre dışı bırakır.
/v:on = Gecikmeli ortam değişkeni genişletmesini etkinleştirir.
/v:off = Gecikmeli ortam değişkeni genişletmesini devre dışı bırakır.
Dize = Yerine getirmek istediğiniz komutu belirtir.
/? = Komut isteminde yardımı görüntüler.
COMMAND PROMPT/KOMUT SATIRI'NDA RENK DEĞERLERİ
Komut Satırı Arayüzünde sayısal değerler ana renklere, harf değerleri de açık renklere atanmıştır.
0 = Siyah
1 = Mavi
2 = Yeşil
3 = Deniz mavisi
4 = Kırmızı
5 = Mor
6 = Sarı
7 = Beyaz
8 = Gri
9 = Açık mavi
A = Açık yeşil
B = Açık deniz mavisi
C = Açık kırmızı
D = Açık mor
E = Açık sarı
F = Parlak beyaz


COMMAND PROMPT/KOMUT SATIRI'NDA BİRDEN FAZLA KOMUT KULLANMA
Komut İstemi'nde bir Dize için birden çok komut kullanmak istenilirse, her bir komutun Komut ayırıcısıyla (&&) ayrılmış ve tek tek tırnak içine alınmış olması gerekir. Bu duruma somut bir örnek verecek olursak; "Komut&&Komut&&Komut" gibi...

COMMAND PROMPT/KOMUT SATIRI'NDA TIRNAK İŞARETLERİNİ İŞLEME
Dize içerisinde /c veya /k parametreleri belirtildiğinde, CMD Dize'nin geri kalan bölümünü işler ve tırnak işaretleri yalnızca, aşağıda sıralanan koşulların tümünün aynı anda sağlanması durumunda korunur:
• Dize içerisinde /s parametresi kullanılmaz.
• Tam olarak, 1 tane tırnak işareti kümesi kullanılır.
• Tırnak işaretleri içinde değişik özel karakterler kullanılmaz. Örneğin; &<>( ) @ ^ | gibi...
• Tırnak işaretleri içinde bir veya daha çok beyaz boşluk karakteri kullanılır.
• Tırnak işaretleri içindeki Dize, yürütülebilir bir dosyanın adıdır.
Eğer bu koşulların tümü sağlanmışsa, başlangıç tırnak işareti olup olmadığını doğrulamak üzere ilk karakter incelenerek Dize işlenir. İlk karakter başlangıç tırnak işaretiyse, kapanış tırnak işaretiyle birlikte çıkartılır. Kapanış tırnak işaretini izleyen metinler korunur.
COMMAND PROMPT/KOMUT SATIRI'NDA KOMUT UZANTILARINI ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA
Windows XP işletim sisteminde komut uzantıları varsayılan olarak etkindir. Komut uzantılarını, belirli bir işlem için, /e:off kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki REG_DWORD değerlerini ayarlayarak, bir bilgisayar veya kullanıcı oturumunda, tüm CMD.exe komut satırı seçenekleri için uzantıları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
• HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Command Processor/Enable/Extensions/REG_DWORD
• HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Command Processor/Enable/Extensions/REG_DWORD
Regedit.exe komutunu kullanarak kayıt defterinde REG_DWORD değerini 0×1 (etkin) veya 0×0 (devre dışı) olarak ayarlayın. Kullanıcı tarafından belirlenen ayarlar bilgisayar ayarlarına göre öncelikli olup, komut satırı seçenekleri de kayıt defteri seçeneklerine göre önceliklidir.
DİKKAT! Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.
Komut uzantılarını etkinleştirdiğinizde, bundan şu komutlarassoc
call
chdir (cd)
color
del (erase)
endlocal
for
ftype
goto
if
mkdir (md)
popd
prompt
pushd
set
setlocal
shift
start (dış komut işlemlerinde yapılan değişiklikleri de içerir)
etkilenir:

 
 

 
 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: