Slobada

Birbiriyle Celisen Atasozleri

BİRBİRLERİ İLE TEZAT OLUŞTURAN/ÇELİŞEN ATASÖZLERİ - DEYİMLER VE ANLAMLARI

Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Türkçe'de "sav" ve "irsal-i mesel, darb-ı mesel" olarak da adlandırılırlar.
Atasözleri ve deyimler güzel dilimizin anlatım gücünü arttırmak için kullanılırlar ve bu konuda vazgeçilmez bir unsurdurlar da denebilir. Çünkü upuzun cümle veya paragrafla anlatacağımız bir konuyu, bazen atasözleri sayesinde bir cümleyle anlatabiliriz. Atasözlerinin birçok özelliğinden biri de; ne zaman ve kim tarafından söylendiklerinin, sayılarının belli olmayışıdır. Bunları sayıca bilemesek de, bazen aynı konu hakkında söylenmiş iki veya daha fazla tezat, birbiriyle çelişen atasözlerine rastlayabiliyoruz. Bu yazıda da işte bu birbiri ile çelişen atasözlerimize yer verdik. İşte onlardan bazıları…

BİRİNCİ ATASÖZÜ İKİNCİ ATASÖZÜ
Damlaya damlaya göl olur.
Atasözünün Anlamı: Her çok azdan olur. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. Bunun için küçüktür, azdır, önemsizdir deyip hiçbir şey hor görülmemelidir; bunların önemi bilinmeli, çarçur edilmemelidir.
Taşıma suyla değirmen dönmez.
Anlamı: İşi yapacak olanda yeteri kadar güç ve yetenek bulunmadıkça, başkalarının küçük yardımlarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.
Bir elin nesi var iki elin sesi var.
Anlamı: İnsan büyük işleri tek başına yapamaz. Başkasıyla işbirliği yapmalıdır ki önemli bir varlık gösterebilsin.
Nerde çokluk orda bokluk.
Anlamı: Birlikte iş yapmak üzere toplanan kişiler çok olursa her kafadan bir ses çıkar, anlaşmazlıklar belirir, iş yapmak güçleşir.
İyi insan lafın üstüne gelir.
Anlamı: Yokluğunda kendisinden söz edilen kimse, konuşmanın üzerine gelirse, o iyi bir insandır, denilir.
İti an çomağı hazırla!
AnlamıKötü bir kişiden bahsedilirken ortama o gelirse denir. Çoğunlukla şaka anlamında kullanılır.
Fazla mal göz çıkarmaz.
Anlamı: Fazla mal kişiye zarar vermez. Bundan dolayı elden çıkarılmamalıdır. Şimdi gereksinim duyulmayan, fazlalık görülen malın ileride fazlalık olmadığı anlaşılabilir.
Azıcık aşım ağrısız başım.
Anlamı:İnsan elindekiyle yetinir, gözü daha yükseklerde olmazsa, rahat ve huzurlu bir hayat sürer.
Dereyi görmeden paçaları sıvama!
Anlamı: Yapılması düşünülen iş henüz planlanmadan harekete geçmek.
Perşembenin gelişi Çarşamba'dan bellidir.
Anlamı: Bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur.
Kervan yolda düzelir. AnlamıBir işin içine girdikten sonra düzelmesi beklenmelidir. İşin sorunları işin içinde çözülür. Balık baştan kokar. AnlamıBaştakilerin tutumu bozuk olan toplumda her şey bozuk olur.
Söz gümüşse,sükut altındır.
Anlamı: Konuşmak güzel, yararlı bir şey olabilir. Ama susmak ondan iyidir. Çünkü konuşmak insanınbaşına birtakım işler açabilir. Susan için böyle bir şey söz konusu değildir.
Sükut ikrardan gelir.
Anlamı: Bir kişiye: Sen şöyle bir iş yaptın mı? (yapmışsın) diye sorulduğunda eğer karşılık vermiyorsa evet diyor sayılır.
Harama uçkur çözülmez.
Anlamı: Nikâhsız olarak cinsel ilişkide bulunmak anlamında kullanılır.
Güzele bakmak sevaptır.
Anlamı: Güzel şeylere bakarken hayranlık duyar, Tanrı'nın neler yarattığını düşünerek büyüklüğünü düşünürüz. Onun için güzele bakmak sevaptır.
İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. İki çıplak bir hamama yakışır.
Battı balık yan gider. Zararın neresinden dönersen kardır.
Bülbülün çektiği dili belası. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.
Eşeğe altın semer vursan, eşek yine eşektir. Ye kürküm ye.
Eğri otur doğru konuş. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Düşenin dostu olmaz. Dost kara günde belli olur.
Ava giden avlanır. Atın ölümü arpadan olsun.
Erken kalkan yol alır. Acele işe şeytan karışır.
Birlikten kuvvet doğar. Körler, sağırlar; birbirlerini ağırlar.
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Lafla peynir gemisi yürümez.
Gün ola harman ola. Perşembenin gelişi Çarşamba'dan bellidir.
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.
İyilik yap denize at. Merhametten maraz doğar.
Zararın neresinden dönülse kardır. Gelen gideni aratır.
Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur. Yüzü güzel olanı değil huyu güzel olanı sev.
Akıl akıldan üstündür. Aklın yolu birdir.
El elden üstündür. Alet işler el övünür.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Kurunun yanında yaş da yanar.
Zorla güzellik olmaz. Zora dağlar dayanmaz.
Öfke baldan tatlıdır. Öfke ile kalkan zararla oturur.
İşleyen demir ışıldar. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.
Fazla mal göz çıkarmaz. Azı karar çoğu zarar.
İnsanın kıymetini insan bilir. İnsanoğlu çiğ süt emmiş.
Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al. Beş parmağın beşi birbirine benzemez.
Olmaz olmaz deme. İş olacağına varır.
Eski dost düşman olmaz. Güvenme dostuna saman doldurur postuna.
Harama el uzatılmaz. Üzümü ye bağını sorma.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: