Slobada

Command Prompt

COMMAND PROMPT GENEL ANLATIM

Command Prompt Commands Tricks

Command Prompt/Komut İstemi (CMD.exe) Ne Demektir?

Komut satırı (veya komut satırı arayüzü), bir bilgisayar kullanıcısının, belli metinleri (komutları) girerek, bilgisayarla iletişime geçmesini sağlayan MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System. Türkçe: Microsoft Disk İşletim Sistemi) tabanlı bir konsoldur.

Command Prompt/Komut İstemi (CMD.exe) Nasıl Açılır?

Sırası ile; Başlat > Çalıştır (kısayol: Windows+R) > CMD.exe işlemi onaylanınca yeni bir CMD.exe komut yorumlayıcısı örneği başlatır.

Komut satırında, CMD komutu parametresiz kullanıldığında, işletim sisteminin sürüm ve telif hakkı bilgilerini görüntüler. Bununla birlikte Komut satırı, kullanıcıya herhangi bir grafiksel arayüz sunmaz, sadece kullanıcının metin kipinde bilgisayarla iletişime geçmesini sağlar. İşletim sistemi veya yazılıma göre komutları da değişebilir. Örnek vermek gerekirse; bir dizini listelemek için MS-DOS'ta dir (ing. directory) komutu kullanılırken, UNIX benzeri terminallerde ls (ing. list) komutu kullanılır.

Command Prompt/Komut İstemi'nde Kullanılan Kodlar Nelerdir?

Command Prompt'ta kullanabileceğiniz temel ve ileri düzey sistem komutları için tıklayınız.

Command Prompt/Komut İstemi'nde Kullanılan Parametreler Nelerdir?

/c = Dize’de belirtilen komutu yerine getirir ve sonra durur.
/k = Dize’de belirtilen komutu yerine getirir ve devam eder.
/s = /c veya /k parametresinden sonra Dize kullanımını değiştirir.
/q = Yankıyı kapatır.
/d = AutoRun komutlarının yürütülmesini devre dışı bırakır.
/a = İç komut çıktısını bir kanala veya dosyaya Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) biçiminde gönderir.
/u = İç komut çıktısını bir kanala veya dosyaya Unicode biçiminde gönderir.
/e:on = Komut uzantılarını etkinleştirir.
/e:off = Komut uzantılarını devre dışı bırakır.
/f:on = Dosya ve dizin adı bitimini etkinleştirir.
/f:off = Dosya ve dizin adı bitimini devre dışı bırakır.
/v:on = Gecikmeli ortam değişkeni genişletmesini etkinleştirir.
/v:off = Gecikmeli ortam değişkeni genişletmesini devre dışı bırakır.
Dize = Yerine getirmek istediğiniz komutu belirtir.
/? = Komut isteminde yardımı görüntüler
/t:FG = Ön plan F ve arka plan G renklerini ayarlar. Aşağıda, F ve G değerleri olarak kullanabileceğiniz geçerli onaltılı sayılar listelenmektedir.

Command Prompt/Komut İstemi'nde Renkler ve Değerleri

Komut Satırı Arayüzünde sayısal değerler ana renklere, harf değerleri de açık renklere atanmıştır.
0 = Siyah
1 = Mavi
2 = Yeşil
3 = Deniz mavisi
4 = Kırmızı
5 = Mor
6 = Sarı
7 = Beyaz
8 = Gri
9 = Açık mavi
A = Açık yeşil
B = Açık deniz mavisi
C = Açık kırmızı
D = Açık mor
E = Açık sarı
F = Parlak beyaz

COMMAND PROMPT'TA BİRDEN FAZLA KOMUT KULLANMA

Komut ayırıcısıyla (&&) ayırarak Dize için birden çok komut kullanabilirsiniz; ancak bunları tırnak içine almanız gerekir (örneğin, "Komut&&Komut&&Komut").

COMMAND PROMPT'TA TIRNAK İŞARETLERİNİ İŞLEME

/c veya /k belirtildiğinde, CMD Dize'nin geri kalan bölümünü işler ve tırnak işaretleri yalnızca, aşağıdaki koşulların tümünün sağlanması durumunda korunur:
• /s kullanılmaz.
• Tam olarak, bir tırnak işareti kümesi kullanılır.
• Tırnak işaretleri içinde özel karakterler kullanılmaz (örneğin: &<>( ) @ ^ |).
• Tırnak işaretleri içinde bir veya daha çok beyaz boşluk karakteri kullanılır.
• Tırnak işaretleri içindeki Dize, yürütülebilir bir dosyanın adıdır.
Bu koşulların tümü sağlanmışsa, başlangıç tırnak işareti olup olmadığını doğrulamak üzere ilk karakter incelenerek Dize işlenir. İlk karakter başlangıç tırnak işaretiyse, kapanış tırnak işaretiyle birlikte çıkartılır. Kapanış tırnak işaretini izleyen metinler korunur.

COMMAND PROMPT'TA KAYIT DEFTERİ ALT ANAHTARLARINI YÜRÜTME

Dize'de /d belirtilmezse, CMD.exe aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarını arar:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftCommand ProcessorAutoRunREG_SZ
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftCommand ProcessorAutoRunREG_EXPAND_SZ
Bu kayıt defteri alt anahtarlarından biri veya ikisi de varsa, diğer tüm değişkenlerden önce bunlar yürütülür.
DİKKAT! Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

COMMAND PROMPT'TA KOMUT UZANTILARINI ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA

Windows XP işletim sisteminde komut uzantıları varsayılan olarak etkindir. Komut uzantılarını, belirli bir işlem için, /e:off kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz. Aşağıdaki REG_DWORD değerlerini ayarlayarak, bir bilgisayar veya kullanıcı oturumunda, tüm cmd komut satırı seçenekleri için uzantıları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftCommand ProcessorEnableExtensionsREG_DWORD
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftCommand ProcessorEnableExtensionsREG_DWORD
Regedit.exe komutunu kullanarak kayıt defterinde REG_DWORD değerini 0×1 (etkin) veya 0×0 (devre dışı) olarak ayarlayın. Kullanıcı tarafından belirlenen ayarlar bilgisayar ayarlarına göre öncelikli olup, komut satırı seçenekleri de kayıt defteri seçeneklerine göre önceliklidir.
DİKKAT! Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

Komut uzantılarını etkinleştirdiğinizde, bundan aşağıdaki komutlar etkilenir:
assoc
call
chdir (cd)
color
del (erase)
endlocal
for
ftype
goto
if
mkdir (md)
popd
prompt
pushd
set
setlocal
shift
start (dış komut işlemlerinde yapılan değişiklikleri de içerir)

COMMAND PROMPT'TA GECİKMELİ ORTAM DEĞİŞKENİ GENİŞLETMESİNİ ETKİNLEŞTİRME

Gecikmeli ortam değişkeni genişletmesini etkinleştirirseniz, çalıştırma sırasında bir ortam değişkeni değerinin yerine ünlem işareti kullanabilirsiniz.

COMMAND PROMPT'TA DOSYA VE DİZİN ADI BİTİMİNİ ETKİNLEŞTİRME

Dosya ve dizin adı bitimi varsayılan olarak etkin değildir. Belirli bir cmd komutu işlemi için dosya adı bitimini, /f:{on|off} ile etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bir bilgisayar veya kullanıcı oturumunda tüm cmd komutu işlemleri için dosya ve dizin adı bitimini, aşağıdaki REG_DWORD değerlerini ayarlayarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftCommand ProcessorCompletionCharREG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftCommand ProcessorPathCompletionCharREG_DWORD
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftCommand ProcessorCompletionCharREG_DWORD
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftCommand ProcessorPathCompletionCharREG_DWORD

REG_DWORD değerini ayarlamak için, Regedit.exe komutunu çalıştırın ve belirli bir işlevin denetim karakterinin onaltılık değerini kullanın (örneğin, SEKME için 0×9 ve GERİ için 0×08). Kullanıcı tarafından belirlenen ayarlar bilgisayar ayarlarına göre öncelikli olup, komut satırı seçenekleri de kayıt defteri seçeneklerine göre önceliklidir.
DİKKAT! Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. Kayıt defterine değişiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.
/f:on kullanarak dosya ve dizin adı bitimini etkinleştirirseniz, dizin adı bitimi için CTRL+D, dosya adı bitimi için CTRL+F kullanın. Kayıt defterinde belirli bir bitim karakterini devre dışı bırakmak için, geçerli bir denetim karakteri olmadığından beyaz boşluk değerini [0×20] kullanın.
CTRL+D veya CTRL+F tuşlarına bastığınızda, cmd dosya ve dizin adı bitimini işler. Bu tuş bileşim işlevleri, Dize'ye (yoksa) bir joker karakteri ekler, eşleşen yolların listesini oluşturur ve ardından, eşleşen ilk yolu görüntüler. Eşleşen yol bulunmaması durumunda, dosya ve dizin adı bitimi işlevi bip sesi çıkartarak sesli uyarıda bulunur ve ekran görüntüsü değişmez. CTRL+D veya CTRL+F tuşlarına art arda basarak eşleşen yollar listesinde gezinebilirsiniz. Listede geriye doğru gitmek için, SHIFT tuşu ve CTRL+D veya CTRL+F tuşlarından birine aynı anda basın. Kayıtlı eşleşen yollar listesini atmak ve yeni bir liste oluşturmak için, Dize'yi düzenleyin ve CTRL+D veya CTRL+F tuş bileşimlerinden birine basın. CTRL+D ile CTRL+F arasında geçiş yaptığınızda, kayıtlı eşleşen yollar listesi atılır ve yeni bir liste oluşturulur. CTRL+D ve CTRL+F tuş bileşimleri arasındaki tek fark, CTRL+D'nin yalnızca dizin adlarını, CTRL+F'nin ise hem dosya adlarını hem de dizin adlarını eşleştirmesidir. Dosya ve dizin adı bitimini, yerleşik dizin komutlarından (CD, MD veya RD) birinde kullanırsanız, dizin bitimi olarak kabul edilir.
Eşleşen yolu tırnak işaretleri içine alırsanız, dosya ve dizin adı bitimi, beyaz boşluk veya özel karakterler içeren dosya adlarını düzgün biçimde işler.
Aşağıdaki özel karakterler tırnak işareti gerektirir: & < > [ ] { } ^ = ; ! ' + , ` ~ [beyaz boşluk]
Sağladığınız bilgiler boşluk içeriyorsa, metni çift tırnak işaretleri arasına alın (örneğin, "Bilgisayar Adı").
Dosya ve dizin adı bitimini Dize içinden işletiyorsanız, [Yol]'un, imlecin sağında kalan (Dize içinde bitimin işlendiği nokta) bölümleri atılır.

BİÇİM GÖSTERGESİ:

İtalik = Kullanıcının sağlaması gereken bilgiler
Kalın = Kullanıcının tam olarak gösterildiği gibi yazması gereken öğeler
Üç nokta (...) = Komut satırında birkaç kez yinelenebilen parametre
Köşeli ayraçlar arasında ([]) = İsteğe bağlı öğeler
Kaşlı ayraçlar arasında ({}); seçimler dik çizgi (|) ile ayrılır. Örnek: {çift|tek} = Kullanıcının, içinden yalnızca birini seçmesi gereken seçenekler kümesi


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: