Slobada

Linux Terminal Komutlari All Commands

A

a2ps:ASCII dosyalarini Postscript formatina cevir,mesela yazdiginiz bir program kodunu
acroread:AcrobatReader,pdf-dosyalarini görebilmek icin gerekli olan program
alias:Komuta baska bir isim ver
apropos:Belli bir kelimeyi man sayfalarinda ara
ar:Arsiv olusturmak,olusturulmus bir arsivi calismak ya da acmak icin
arch:Processor’un yapisi hakkinda bilgi ver
arp:Host ve IP numarasini göster. (arp = adress resolution protocol)
at:Komutu ya da komutlari daha sonraki bir zamanda calistir (bak. batch)

B

basename:Bir dosyanin gercek ismini ver (Üst dizinleri göstermeden)
bash:Bourne Again Shell ->Linux’un standart shell’i
batch:Komutu ya da komutlari daha sonra ki bir zamanda calistir(bak. at)
bg:Bir programi Ön planda calistir
break:Bir blogu belli bir kosuldan terk et (bak. continue)
bunzip2:(bak. bzip2)
bzip2:Bir arsivleme programi

C

cal:Aktuel takvimi göster
calender:Bir randevu hatirlatma programi
case:Coklu seceneklere ayirma komutu
cat:Dosyayi monitöre ver
cc:C derleyicisi (C-compiler)
cd = Dizin degistir
cdrecord:CD kopyalama tool’u
chfn:finger bilgilerinde degisiklik yap
chgrp:Grup degistir
chmod:Bir dosyanin haklarini degistir
chown:Bir dosyanin sahiplerini degistir
chroot:Bir komutu Özel bir root dizininde calistir
chsh:Standart shell i degistir
clear:Monitörü temizle
continue:Bir bloku belli bir kosuldan sonra terk etme ve kaldigin yerden devam et. (bak. break)
cmp:Iki dosyayi karsilastir (bak. comm,diff)
comm:Iki dosyayi satir satir karsilastir (bak. cmp,diff)
cp:Dosyayi kopyala
csh:C-Shell ->Yapisi biraz C diline benzeyen bir shell programi
csplit:Bir dosyayi parcalara ayir
cut:Bir dosyadan belli sütunlari kes

D

date:Aktuel zamani göster
deluser:Kullanici sil
delgroup:Grup sil
df:Bellekte ne kadar bos yer oldugunu göster
diff:Iki dosya arasindaki farklari göster (bak. cmp,comm)
do:Belli bir kosuldan sonra bir komutu ya da komut blogunu calistir
done:do blogunun bitimi (bak. do)
du:Bir dosyanin ya da dizinin bellekte ne kadar yer kapladigini göster

E

echo:Harf dizisini monitöre yaz
ed:Bir editör programi
egrep:Bir dosyanin icinde belli bir harf dizisini ara(bak. fgrep. grep)
eject:Medium’u disari ver,mesela CDROM
emacs:Bir editör programi
elif:if kosulunun saglanmadigi zaman devreye sokulan baska bir if kosulu
else:if kosullarinin saglanmadigi zaman devreye sokulan baska komutu
env:Bütün sistem degiskenlerini göster
esac:case seceneklerinin bitimi (bak. case)
exec:Komutu calistir
exit:Shell’den cikma komutu
export:Sistem degiskeninin tanimlanmasi
expr:Matematik ifadesini hesapla

F

false:Boolean tipinde “yanlis” degeri
fdformat:Disket formatla
fdisk:Bellegi bölme programi
fg:Programi ön plana al
fgrep:(bak. egrep,grep)
fi:if kosulunun sonu (bak if)
file:dosya hakkinda bilgi ver
find:Belli bir dosyayi dizinlerde ara
finger:Sisteme kayitli olan kullanciliari göster ya da kullanici hakkinda bilgi ver
for:Belli komutlari belli bir kosula kadar döngü seklinde calistir
ftp:Dosya transfer programi (ftp = file transfer protocol)
fvwm:Linux icin yapilmis bir desktop programi (bak. fvwm2,gnome,kde …)
fvwm2:(bak. fvwm)

G

g++:C++derleyicisi (C++compiler)
gcc:GNU C derleyicisi
gnome:(bak fvwm)
grep:(bak. egrep,fgrep)
groupadd:Yeni bir grup olustur
groupdel:Grup sil
groupmod:Grup üzerinde degisiklikler yap
groups:Kullanicinin bagli oldugu gruplari göster
grub:Bir cesit Linux Bootloader (bak. lilo)
gunzip:(bak. gzip)
gvim:vi editörünün GUI (graphical user interface) versiyonu
gzip:Bir arsivleme programi

H

halt:Sistemi durdur
head:Bir dosyanin ilk satirlarini göster (standart 10 satir) (bak. tail)
help:Shell komutlarini göster
history:Kullanicini o zamana kadar kullandigi komutlari göster
host:Bir bilgisayarin adini sor
hostid:sistemin host kimligini göster
hostname:sistemin host adini göster
httpd:Apache server’i baslat
httpd2:Apache 2 server’i baslat

I

id:Kullanicini kullanici kodunu,bagli oldugu gruplarin kodunu göster
if:“eger” kontrolu
ifconfig:Ag kartini ayarla
init 0:Sistemi kapat ( bak. halt,shutdown,poweroff)
init 1:Sistemi tek kullanicili modus’a gecir (bak. init S,init s)
init 2:Sistemi lokal cok kullanicili modus’a gecir
init 3:Sistemi tam aga bagli sekilde ve cok kullanicili modus’a gecir
init 5:Sistemi tam aga bagli sekilde,cok kullancili ve GUI’li modus’a gecir
init 6:Sistemi yeniden baslat
init S:(bak. init 1)
init s:(bak. init 1)

J

jar:Java arsiv
java:Java Virtual Machine (JVM)
javac:Java Compiler
javadoc:Java dokumanlari olustur
jdb:Java Debugger
jikes:IBM tarafindan sunulan ve javac’tan daha hizli olan bir Java Compiler
joe:Bir editör programi

K

k3b:KDE’de GUI’li bir CD kopyalama programi
kaffeine:KDE CD,VCD,DVD vs. oynatma programi
kate:Bir KDE editör programi
kbear:Bir KDE FTP programi
kcalc:Bir KDE hesap makinesi programi
kde:KDE destop
kernelversion:Hangi kernel versiyonu kullanildigini göster
kmail:KDE Mail programi
konqueror:KDE internet browser
konsole:Yeni bir konsol ac
kopete:Bir KDE multiple messenger programi
kill:Process bitir
killall:Bütün process’leri bitir
kwrite:Bir KDE editörü

L

last:Sisteme son kayit olan kisileri göster
less:Herhangi bir ciktiyi monitörde sayfa sayfa göster (bak. more)
lilo:Bir Linux Bootloader (bak. grub)
ln:Dosyalar ya da dizinler arasinda link olustur
logname:login ismini göster
logout:Sistemden ayril (eger login shell’le girildiyse)
lpr:Dosyayi basilmasi icin yaziciya gönder
lprm:Yaziciya gönderilen dokümanlari sil
ls:Dizinde bulunan dosyalari listele
lsmod:Yüklenmis modullari listele

M

mail:Kullancillar arasinda mail yazmayi mümkün kilan mail programi
make:C programini belli bir kurala göre derleyen komut
man:Manual sayfalar dokümanlari
mcedit:Bir editör programi
mkdir:Yeni bir dizin olustur
modprobe:Kernel’a bir module eklemek ya da ondan silmek icin
mozilla:Netscape’in open source versiyonu ve gercekten harika bir web browser
more:(bak. less)
mount:Bir aleti bagla
mv:Dosyayi kaydir ya da ismini degistir (dikkat:cok tehlikeli bir komut bence)
mysql:MySQL veritabani programi

N

nedit:Bir editör programi
newgrp:Yeni bir gruba gir
netstat:Ag baglantilarini görüntüle
netscape:Bir web browser
nl:Bir dosyayi satirlari numaralandirarak göster
nslookup:DNS (domain name system) sorgusu

O

opera:Hizli bir web browser

P

passwd:Sifre degistir
perl:PERL interpreter
php:PHP interpreter
pine:Bir mail programi
ping:Baska bir bilgisayara ulasabilme sorgusu
poweroff:Sistemi kapat (bak. init 0)
ps:Calisan process’leri göster
pwd:Icinden bulunulan dizini göster

Q

quanta:Güzel bir HTML editörü

R

read:Shell’de monitörde girilen girdiyi oku
reboot:Sistemi yeniden baslat (bak. init 6)
reset:Shell ayarlarini eski ayarlara getir
return:Bir fonksiyonun hesapladigi degeri geri vermesi icin gereken komut
rlogin:Uzaktaki bir bilgisayara baglan (bak. telnet)
rm:Dosyayi sil
rmdir:Dizini sil (dizinin bos olmasi sarti ile)
rpm:Redhat Packet Manager (ama genelde bütün Linux distrolari tarafindan desteklenir)

S

select:Secenek secimi
set:Deger ver
sh:Bourne Shell
shift:Kaydir
shutdown:Sistemi kapat (bak. init 0)
sleep:Belli bir süre ara ver
sort:Siralayarak göster
split:Bir dosyayi parcalara ayir
startx:X-Server baslat
su:Baska bir kullanici adiyla gir ( option verilmezse root sifresi vermek gerekir)
sudo:Bir komutu root gibi calistir (tabii “sudoers” dosyasi buna izin veriyorsa,normal bir kullanicinin sudoers’i okumaya hakki yoktur).

T

tail:Bir dosyanin son satirlarini göster (standart 10 satir). (bak. head)
talk:Sisteme kayitli olan baska bir kullanici ile sohbet et
tar:Arsiv programi
tcsh:Ilerletilmis bir C-shell
telnet:Uzak bir bilgisayara baglan
then:if kosulu saglaniyorsa bundan sonraki komutlari calistir
time:Bir komutun ne kadar süre harcadigini göster
test:Bir kosulu test et
top:Process’leri görüntüle
touch:Dosyanin degistirilme zamanini degistir
traceroute:Router takibi
true:Boolean tipindeki “dogru” degeri

U

umask:Bir dosya icin standart haklar belirle
uniq:Siralanmis bir dosya icinde birden fazal ayni satirlari ele
umount:Baglanmis bir aleti sistemden geri cöz
unalias:alias’la degistirilmis komut aliaslarini geri cevir
unrar:Bir Arsivleme programi
until:Bir komutlar blogunu belli bir kosula kadar uygula
unzip:Arsiv programi
useradd:Sisteme yeni bir kullanici ekle
userdel:Sistemden bir kullanici sil
users:Su anda sisteme kayitli olan kullanicilari göster

V

vi:(bak.vim)
vim:Bir editör programi
visudo:sudoers dosyasi üzerinde calis

W

w:Hangi kullanicinin o anda hangi komutu calistirdigini ya da hangi programi kullandigini göster
wait:Belli bir process’i bekle
wall:Bütün kullanicilara mesaj yolla
wc:Harf,kelime ve satir sayma komutu
wget:Belli bir sayfa icerigini agdan lokal PC ye indir
whatis:Bir komutun ne ise yaradigini göster
whereis:Ara
which:Ara
while:Komutlari belli bir kosula kadar döngü halinde calistir
who:Sisteme kayitli olan kullanicilari göster (bak. finger,w)
whoami:Kullanicinin kendisi hakkinda bilgi
windowmaker:Bir desktop
wine:Windows Emulator programi
wish:Windowing Shell
write:Bir kullaniciya mesaj gönder

X

xanim:Bir media player
xmms:MP3 player
xterm:X Terminal

Y

yast (sadece SuSE):Sistem ayarlari yapmak icin GUI’siz bir tool (yet another setup tool)
yast2 (sadece SuSE):Sistem ayarlari yapmak icin GUI’li bir tool
you (sadece SuSE):YaST online update

Z

zip:Arsivleme programi


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: